Mặt bằng cho thuê Thành phố Vĩnh Long


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Vĩnh Long giá 1.5 triệu/th

Cho thuê mặt bằng kinh doanh buôn bán hoặc sửa chữ

11/06/2021

1.5 triệu/th
36 m²

Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Vĩnh Long giá 8 triệu/th

Nhà mặt tiền Nguyễn Văn Thiệt P3 tp Vĩnh Long

01/06/2021

8 triệu/th
70 m²

Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Vĩnh Long giá 3.5 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh đường 8/3 P5 tp Vĩnh Long

30/04/2021

3.5 triệu/th
20 m²

Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Vĩnh Long giá 20 triệu/th

Cho thuê mặt bằng Đường 1/5

07/04/2021

20 triệu/th
30 m²

Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Vĩnh Long giá 1.5 triệu/th

Cho thuê nữa căn mặt bằng kinh doanh buôn bán tp Vĩnh Long

27/03/2021

1.5 triệu/th
36 m²

Mặt bằng cho thuê Thành phố Vĩnh Long

Giá Thành phố Vĩnh Long


Đường/phố Thành phố Vĩnh Long:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ