Mặt bằng cho thuê Thành phố Trà Vinh


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Trà Vinh giá 3.5 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh tp Trà Vinh 16m²

19/08/2021

3.5 triệu/th
16 m²

Mặt bằng cho thuê Thành phố Trà Vinh

Giá Thành phố Trà Vinh

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ