Mặt bằng cho thuê Huyện Thọ Xuân


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Thọ Xuân giá 180 triệu/th

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG ĐANG h/đ TẠI XÃ TRƯỜNG XUÂN H. Thọ Xuân

06/09/2023

180 triệu/th
3400 m²

Mặt bằng cho thuê Huyện Thọ Xuân

Giá Huyện Thọ Xuân

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2023 DichvuBDS.vn