Mặt bằng cho thuê Huyện Thạch Thành


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Thạch Thành giá 20 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh bao gồm cả nhà ở 250m2 H. Thạch Thành

13/06/2019

20 triệu/th

Mặt bằng cho thuê Huyện Thạch Thành

Giá Huyện Thạch Thành

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ