Nhà đất bán Giá từ 2 đến dưới 3 tỷ Thành phố Thái Bình


Nhà đất bán tại Thành phố Thái Bình giá 2.16 tỷ

Đất đô thị Trần Lãm (diện tích: 92 m2); Hướng Tây Bắc tp Thái Bình

13/05/2019

2.16 tỷ

Nhà đất bán tại Thành phố Thái Bình giá 2.75 tỷ

Bán nhà 3 tầng phường Trần Lãm tp Thái Bình

18/04/2019

2.75 tỷ

Nhà đất bán tại Thành phố Thái Bình giá 2.45 tỷ

Nhà bán mới xây

18/04/2019

2.45 tỷ

Nhà đất bán tại Thành phố Thái Bình giá 2.4 tỷ

Bán nhà Mặt phố chính tp Thái Bình

07/04/2019

2.4 tỷ

Nhà đất bán Thành phố Thái Bình


Đường/phố Thành phố Thái Bình:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ