Nhà đất bán Huyện Vũ Thư


Nhà đất bán tại Huyện Vũ Thư giá 350 triệu

Bán 1111m2 loại quỹ 1 khu đồng đỗi thôn tăng bổng H. Vũ Thư

30/06/2019

350 triệu

Nhà đất bán tại Huyện Vũ Thư giá 720 triệu

Cần bán đất mt 6m x 20m Sđịa chỉC chân cầu Khê Kiều

29/06/2019

720 triệu

Nhà đất bán tại Huyện Vũ Thư giá 950 triệu

Đất Cạnh bệnh viện huyện Vũ Thư 90m2

23/06/2019

950 triệu

Nhà đất bán tại Huyện Vũ Thư giá 730 triệu

Lô đất tại khu đô thị phía Nam, thị trấn vũ thư

16/06/2019

730 triệu

Nhà đất bán tại Huyện Vũ Thư giá 10.8 triệu

Đất bán thị trấn vũ thư . gần bệnh viện

31/05/2019

10.8 triệu

Nhà đất bán tại Huyện Vũ Thư giá 10.8 triệu

Đất bán thị trấn vũ thư . gần bệnh viện

27/04/2019

10.8 triệu

Nhà đất bán Huyện Vũ Thư

Giá Huyện Vũ Thư


Đường/phố Huyện Vũ Thư:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ