Sang nhượng cửa hàng Khánh Hòa


Sang nhượng cửa hàng tại Thành phố Nha Trang giá 9.2 tỷ

Dãy trọ 41 phòng kinh doanh tốt hẻm lớn 2/4 Nha Trang

09/03/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Thành phố Nha Trang giá 9.2 tỷ

Dãy trọ 41 phòng kinh doanh tốt hẻm lớn 2/4 Nha Trang

07/02/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Thành phố Nha Trang giá 9.2 tỷ

Dãy trọ 41 phòng kinh doanh tốt hẻm lớn 2/4 Nha Trang

08/12/2018


Sang nhượng cửa hàng tại Thành phố Nha Trang giá 9.2 tỷ

Ở xa khó quản Lí cần bán dãy trọ 41 Phòng hẻm lớn 2/4 Nha Trang

08/12/2018

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ