Bán đất Thị xã Đông Triều


Bán đất tại Quốc lộ 18 Thị xã Đông Triều giá 35 tỷ

Chính Chủ Bán 1000m2 đất Đạm Thủy, Thủy An, Đông Triều, Quảng Ninh

16/09/2023


Bán đất tại Quốc lộ 18 Thị xã Đông Triều giá 35 tỷ

Chính Chủ Bán 1000m2 đất Đạm Thủy, Thủy An, Đông Triều, Quảng Ninh

27/07/2023

Bán đất Thị xã Đông Triều

Giá Thị xã Đông Triều

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2023 DichvuBDS.vn