Mặt bằng cho thuê Phường Chánh Lộ Thành phố Quảng Ngãi


Mặt bằng cho thuê tại Đường Quang Trung Thành phố Quảng Ngãi giá 8 triệu/th

Sang Nhượng Mặt Bằng

15/01/2020

Mặt bằng cho thuê Thành phố Quảng Ngãi

Giá Thành phố Quảng Ngãi


Phường/xã Thành phố Quảng Ngãi:


Đường/phố Thành phố Quảng Ngãi:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ