Mặt bằng cho thuê Quảng Trị


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Đông Hà giá 25 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh tp Đông Hà 180m²

18/02/2020


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Đông Hà giá 30 triệu/th

Cho thuê nguyên căn nhà mặt tiền Quốc lộ 9 đông ha

11/02/2020


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Đông Hà giá 60 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh tp Đông Hà 300m²

25/12/2019


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Vĩnh Linh giá 8 triệu/th

Cho thuê Mặt bằng kinh doanh quốc lộ 1A tt hồ xá H. Vĩnh Linh

16/12/2019


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Đông Hà giá 39 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh tp Đông Hà 230m²

15/12/2019


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Vĩnh Linh giá 25 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh H. Vĩnh Linh 1.800m²

06/12/2019

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ