Mặt bằng cho thuê Quảng Nam


Mặt bằng cho thuê tại Thị xã Điện Bàn giá 55 triệu/th

Cho thuê kho 3000m tại khu công nghiệp Quảng Nam

07/05/2021


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Hội An giá 7 triệu/th

Cho thuê mặt bằng kinh doanh Hội An view sông

18/02/2021


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Duy Xuyên giá 5 triệu/th

Cho thuê kinh doanh nhà nghỉ sẵn khách đều đặn H. Duy Xuyên

16/02/2021

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ