Mặt bằng cho thuê Long An


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Đức Hòa giá 2 triệu/th

Mặt bằng bán ăn

22/04/2021


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Cần Giuộc giá 5 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh khu dân cư fives stars

12/04/2021


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Đức Hòa giá 17 triệu/th

MBKD / Văn phòng 200m2 Đầu KCN Tân Đức Hải Sơn H. Đức Hòa

09/04/2021


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Đức Hòa giá 50 triệu/th

Cho thê nhà xưởng ĐT:1100m2

04/04/2021


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Đức Hòa giá 8 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh đường lớn

16/02/2021

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ