Mặt bằng cho thuê Hà Tĩnh


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Hà Tĩnh giá 5.5 triệu/th

Cho thuê mặt bằng kinh doanh

30/03/2020


Mặt bằng cho thuê tại Thị xã Hồng Lĩnh giá 7 triệu/th

Cho thuê nhà làm văn phòng hoặc kinh doanh Tx Hồng Lĩnh

28/03/2020


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Hương Khê giá 12 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh H. Hương Khê 280m²

11/03/2020


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Hà Tĩnh giá 5 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh tp Hà Tĩnh 50m²

12/01/2020

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ