Mặt bằng cho thuê Bắc Giang


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Bắc Giang giá 25 triệu/th

Cho Thue xưởng sản xuất tp Bắc Giang

09/03/2019


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Bắc Giang giá 35 triệu/th

Chính chủ cthuê nhà số 255 Minh Khai, tp Bắc Giang

09/03/2019


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Bắc Giang giá 10 triệu/th

Nhà kho mặt tiền đường Cao Kỳ Vân- Thọ Xư

09/03/2019


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Bắc Giang giá 10 triệu/th

Nhà kho mặt tiền đường Cao Kỳ Vân- Thọ Xư

26/02/2019


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Bắc Giang giá 25 triệu/th

Cho Thue xưởng sản xuất

25/02/2019


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Bắc Giang giá 35 triệu/th

Chính chủ cthuê nhà số 255 Minh Khai, tp Bắc Giang

14/02/2019


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Hiệp Hoà giá 10 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh H. Hiệp Hòa 300m²

27/01/2019


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Bắc Giang giá 30 triệu/th

Cho thuê nhà kho xưởng xan xuất

02/01/2019


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Yên Dũng giá 24 triệu/th

Cho thuê , bán nhà xưởng

02/01/2019


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Hiệp Hoà giá 10 triệu/th

Mặt bằng kinh doanh H. Hiệp Hòa 300m²

27/12/2018


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Yên Dũng giá 24 triệu/th

Cho thuê , bán nhà xưởng

02/12/2018


Mặt bằng cho thuê tại Huyện Việt Yên giá 8 triệu/th

Cho thuê Cửa hàng mặt đường QL 1A - KCN Quang Châu

02/12/2018


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Bắc Giang giá 30 triệu/th

Cho thuê nhà kho xưởng xan xuất tp Bắc Giang

02/12/2018


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Bắc Giang giá 18 triệu/th

Cho thuê nhà đường Minh Khai tp Bắc Giang

25/11/2018


Mặt bằng cho thuê tại Thành phố Bắc Giang giá 12 triệu/th

Cho thuê nhà đường Ngô Gia Tự

24/11/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Nguyễn Thị Minh Khai Thành phố Bắc Giang giá 18 triệu/th

Cho thuê nhà đường Minh Khai

24/10/2018


Mặt bằng cho thuê tại Đường Ngô Gia Tự Thành phố Bắc Giang giá 12 triệu/th

Cho thuê nhà đường Ngô Gia Tự.

24/10/2018

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ