Sang nhượng cửa hàng Đường N1 Quận Tân Phú


Sang nhượng cửa hàng tại Đường N1 Quận Tân Phú giá 16.19 tỷ

Shophouse Celadon, SH lâu dài, cam kết lợi nhuận

23/07/2021

Sang nhượng cửa hàng Quận Tân Phú

Giá Quận Tân Phú

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ