Sang nhượng cửa hàng Đường Gò Dầu Quận Tân Phú


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Gò Dầu Quận Tân Phú giá 98 triệu

Sang nhương Tiệm caphe quận tân phú gấp

30/11/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Gò Dầu Quận Tân Phú giá 48 triệu

Mặt bằng kinh doanh Quận Tân Phú 68m²

27/11/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Gò Dầu Quận Tân Phú giá 20 tỷ

Mặt bằng kinh doanh Quận Tân Phú 240m²

17/10/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Gò Dầu Quận Tân Phú giá 140 triệu

Cần sang quán alacac tại duong go đau quán Tân Phú

03/10/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Gò Dầu Quận Tân Phú giá 110 triệu

Sang nhượng tiệm áo cưới tân phú 100m2

18/09/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Gò Dầu Quận Tân Phú giá 430 triệu

Mặt bằng kinh doanh Quận Tân Phú 100m²

11/09/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Gò Dầu Quận Tân Phú giá 48.5 tỷ

Mặt bằng kinh doanh Quận Tân Phú 428m²

05/09/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Gò Dầu Quận Tân Phú giá 650 triệu

Mặt bằng kinh doanh Quận Tân Phú 100m²

21/08/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Gò Dầu Quận Tân Phú giá 700 triệu

Sang quán Cafe Sân Vườn đẹp, phong cách Vintage

16/08/2019

Sang nhượng cửa hàng Quận Tân Phú

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ