Sang nhượng cửa hàng Đường Tân Tạo Quận Bình Tân


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Tân Tạo Quận Bình Tân giá 150 triệu

Sang mặt bằng Bãi Xe số 9, Đường 40, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân

09/09/2021

Sang nhượng cửa hàng Quận Bình Tân

Giá Quận Bình Tân


Phường/xã Quận Bình Tân:


Đường/phố Quận Bình Tân:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ