Sang nhượng cửa hàng Đường Đình Phong Phú Quận 9


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Đình Phong Phú Quận 9 giá 500 triệu

Sang quán cà phê Q9

22/06/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Đình Phong Phú Quận 9 giá 140 triệu

Sang quán cà phê Milano Q.9

13/06/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Đình Phong Phú Quận 9 giá 280 triệu

Sang nhượng cửa hàng kinh doanh trang trí nội thất

12/06/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Đình Phong Phú Quận 9 giá 500 triệu

Sang quán cà phê Q9

29/05/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Đình Phong Phú Quận 9 giá 12 triệu

Mặt bằng căn tin sân bóng Kaly quận 9

29/05/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Đình Phong Phú Quận 9 giá 260 triệu

Sang nhượng cửa hàng trang trí nội thất

21/05/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Đình Phong Phú Quận 9 giá 160 triệu

Sang quán cà phê Milano Q.9

12/05/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Đình Phong Phú Quận 9 giá 500 triệu

Sang cửa hàng inox, điện gia dụng

04/05/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Đình Phong Phú Quận 9 giá 500 triệu

Sang cửa hàng inox, điện gia dụng

28/04/2019

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ