Sang nhượng cửa hàng Đường Thạnh Xuân 3 Quận 12


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Thạnh Xuân 3 Quận 12 giá 2.99 tỷ

Dãy Kiôt 2 mặt tiền đường Thạnh Xuân 38, Quận 12

02/08/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Thạnh Xuân 3 Quận 12 giá 2.99 tỷ

Dãy Kiôt 2 mặt tiền đường Thạnh Xuân 38, Quận 12

04/07/2019


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Thạnh Xuân 3 Quận 12 giá 2.99 tỷ

Dãy Kiôt 2 mặt tiền đường Thạnh Xuân 38, Quận 12

13/06/2019

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ