Sang nhượng cửa hàng Đường Cao Thắng Quận 10


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Cao Thắng Quận 10 giá 1.43 tỷ

Officetel Charmington La Pointe 31m² đủ nội thất

11/06/2021


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Cao Thắng Quận 10 giá 1.55 tỷ

Officetel Charmington La Pointe 33m² chính chủ

13/04/2021

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ