Sang nhượng cửa hàng Quận 1


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Trần Khắc Chân Quận 1 giá 20 triệu

Nhượng lại mặt bằng KD shop thời trang 118/8 Trần Khắc Chân, Quận 1

12/08/2021

Sang nhượng cửa hàng Quận 1

Giá Quận 1

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ