Sang nhượng cửa hàng Đường Nguyễn Hữu Thọ Huyện Nhà Bè


Sang nhượng cửa hàng tại Đường Nguyễn Hữu Thọ Huyện Nhà Bè giá 270 triệu

Cần sang nhượng trung tâm anh ngữ

07/08/2021

270 triệu
72 m²

Sang nhượng cửa hàng tại Đường Nguyễn Hữu Thọ Huyện Nhà Bè giá 150 triệu

Cần sang nhượng 50% quyền sở hữu trung tâm anh văn

23/06/2021

150 triệu
72 m²

Sang nhượng cửa hàng Huyện Nhà Bè

Giá Huyện Nhà Bè

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ