Phòng trọ cho thuê Phường 11 Quận Tân Bình


Phòng trọ cho thuê tại Quận Tân Bình giá 3.5 triệu/th

Cho thuê phòng trọ Bàu Cát Quận Tân Bình 65m²

09/06/2021

3.5 triệu/th
65 m²

Phòng trọ cho thuê tại Đường Phạm Phú Thứ Quận Tân Bình giá 1.2 triệu/th

Tìm nam cần ở ghép p11 Tân Bình

05/06/2021


Phòng trọ cho thuê tại Đường Lạc Long Quân Quận Tân Bình giá 2.2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ Quận Tân Bình 9m²

02/06/2021


Phòng trọ cho thuê tại Đường Phạm Phú Thứ Quận Tân Bình giá 2.4 triệu/th

Cho thuê phòng trọ 18 m2 Phạm phú Thứ

01/06/2021


Phòng trọ cho thuê tại Đường Võ Thành Trang Quận Tân Bình giá 3 triệu/th

Cho thuê phòng 3tr bao điện nước

21/05/2021


Phòng trọ cho thuê tại Đường Phan Sào Nam Quận Tân Bình giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ Bàu cát Tân bình 15m2

20/05/2021


Phòng trọ cho thuê tại Đường Võ Thành Trang Quận Tân Bình giá 1.1 triệu/th

cho thuê phòng kiếng lầu đúc

10/05/2021

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ