Phòng trọ cho thuê Đường Thân Nhân Trung Quận Tân Bình


Phòng trọ cho thuê tại Đường Thân Nhân Trung Quận Tân Bình giá 5 triệu/th

Cần sang lại phòng trọ

10/09/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Thân Nhân Trung Quận Tân Bình giá 2.8 triệu/th

Cho thuê phòng rẻ 35m2=2.8tr: 7 Thân Nhân Trung, P13, Q.TB

04/09/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Thân Nhân Trung Quận Tân Bình giá 1.8 triệu/th

Cho thuê phòng trọ quận tân bình

20/08/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Thân Nhân Trung Quận Tân Bình giá 2.8 triệu/th

Cho thuê phòng rẻ 35m2=2.8tr: 7 Thân Nhân Trung, P13, Q.TB

04/08/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Thân Nhân Trung Quận Tân Bình giá 3.5 triệu/th

Cho thuê phòng rộng 40m2, đc ngăn thành 2 phòng, rộng rãi

30/07/2019

3.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Thân Nhân Trung Quận Tân Bình giá 2 triệu/th

PHÒNG TRỌ QUẬN TÂN BÌNH

14/07/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Thân Nhân Trung Quận Tân Bình giá 1 triệu/th

cần bạn nữ ở ghép

13/07/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Thân Nhân Trung Quận Tân Bình giá 5 triệu/th

Cho thuê phòng mới 38m2 đẹp sạch ở Tân Bình

08/07/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Thân Nhân Trung Quận Tân Bình giá 2.9 triệu/th

Cho thuê phòng rẻ 35m2=2.9tr: 7 Thân Nhân Trung, P13, Q.TB

08/07/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Thân Nhân Trung Quận Tân Bình giá 1.8 triệu/th

Cho thuê phòng trọ tầng trệt giá bình dân

20/06/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Thân Nhân Trung Quận Tân Bình giá 2.9 triệu/th

Cho thuê phòng rẻ 35m2=2.9tr: 7 Thân Nhân Trung, P13, Q.TB

17/06/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Thân Nhân Trung Quận Tân Bình giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ 2.000000 P13QTân bình

14/06/2019

Phòng trọ cho thuê Quận Tân Bình


Đường/phố Quận Tân Bình:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ