Phòng trọ cho thuê Đường Hoàng Bật Đạt Quận Tân Bình


Phòng trọ cho thuê tại Đường Hoàng Bật Đạt Quận Tân Bình giá 3 triệu/th

Cho thuê phòng trọ đường Hoàng Bật Đạt Tân Bình

25/02/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Hoàng Bật Đạt Quận Tân Bình giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng ưu tiên nhân viên văn phòng

13/02/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Hoàng Bật Đạt Quận Tân Bình giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng ưu tiên công sở sinh viên

10/01/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Hoàng Bật Đạt Quận Tân Bình giá 2 triệu/th

Nhà nhỏ riêng biệt

06/01/2019

Phòng trọ cho thuê Quận Tân Bình


Đường/phố Quận Tân Bình:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ