Phòng trọ cho thuê Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình


Phòng trọ cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 2.6 triệu/th

Cho thuê phòng cho thuê Tân Bình

10/09/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 3.6 triệu/th

HỆ THỐNG PHÒNG MÁY LẠNH 100% ĐƯỜNG CHẤN HƯNG

23/08/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 3.6 triệu/th

PHÒNG TRỌ MÁY LẠNH 34 CHẤN HƯNG, P 6, TÂN BÌNH

19/08/2018

3.6 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 3.6 triệu/th

PHÒNG TRỌ TIỆN ÍCH ĐƯỜNG CHẤN HƯNG, QUẬN TÂN BÌNH

17/08/2018

3.6 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 3.6 triệu/th

Cho thuê phòng Trọ Máy Lạnh, Ban Công, 59 Chấn Hưng, TB

16/08/2018

3.6 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 3.6 triệu/th

PHÒNG TRỌ MÁY LẠNH 57 CHẤN HƯNG, P 6, TÂN BÌNH

16/08/2018

3.6 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 3.6 triệu/th

PHÒNG MÁY LẠNH MỚI XÂY đường CHÂN HƯNG

16/08/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 3.6 triệu/th

PHÒNG TRỌ MÁY LẠNH, BAN CÔNG, 60 CHẤN HƯNG, P6, TB

14/08/2018

3.6 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 3.6 triệu/th

PHÒNG TRỌ MÁY LẠNH, BAN CÔNG, 58 CHẤN HƯNG, TB

14/08/2018

3.6 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 3.6 triệu/th

HỆ THỐNG PHÒNG MÁY LẠNH ĐƯỜNG CHẤN HƯNG,TB

13/08/2018

3.6 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 1.1 triệu/th

Cho thuê phòng trọ giá rẻ

06/07/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 1.3 triệu/th

Cho thuê phòng trọ giá rẽ ưu tiên sinh viên

26/05/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 3 triệu/th

PHÒNG TRỌ CHO THUÊ ĐƯỜNG 54/7 CHẤN HƯNG, P6, TB

25/05/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 3 triệu/th

PHÒNG CHO THUÊ ĐƯỜNG 54/2 CHẤN HƯNG, BÌNH TÂN

22/05/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 1 triệu/th

Cần tìm bạn nữ ở ghép tại số 95 Chấn Hưng, P6, Tân Bình

21/05/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 3 triệu/th

PHÒNG CHO THUÊ ĐƯỜNG 52 CHẤN HƯNG, P6, TÂN BÌNH

19/05/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 3 triệu/th

PHÒNG CHO THUÊ ĐƯỜNG 54/1A CHẤN HƯNG, P6, TB

18/05/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 3 triệu/th

PHÒNG CHO THUÊ ĐƯỜNG 54 CHẤN HƯNG, P6, TÂN BÌNH

16/05/2018

Phòng trọ cho thuê Quận Tân Bình


Đường/phố Quận Tân Bình:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2018 DichvuBDS.vn | Liên hệ