Phòng trọ cho thuê Đường Nguyễn Cửu Phú Quận Bình Tân


Phòng trọ cho thuê tại Đường Nguyễn Cửu Phú Quận Bình Tân giá 6 triệu/th

Can cho thuê gấp

09/10/2018

6 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Nguyễn Cửu Phú Quận Bình Tân giá 2.6 triệu/th

Cần nữ ở ghép

07/09/2018

2.6 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Nguyễn Cửu Phú Quận Bình Tân giá 1 triệu/th

Tìm người ở ghép

01/09/2018

1 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Nguyễn Cửu Phú Quận Bình Tân giá 800 nghìn/th

Mình cần 1nữ ở ghép. Sinh viên hoặc đi làm.

03/07/2018

800 nghìn/th

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2018 DichvuBDS.vn | Liên hệ