Phòng trọ cho thuê Đường Bình Thành Quận Bình Tân


Phòng trọ cho thuê tại Đường Bình Thành Quận Bình Tân giá 1.4 triệu/th

Cho thuê phòng 133/57 Bình Thành-Bình Tân - ngã 4 Gò Mây

16/12/2018

1.4 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Bình Thành Quận Bình Tân giá 1.5 triệu/th

Đường bình thành bình hưng hoà bình tân

03/11/2018

1.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Bình Thành Quận Bình Tân giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ mới cần cho thuê

02/11/2018

2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Bình Thành Quận Bình Tân giá 1.5 triệu/th

Cho thuê nhà trọ hẻm đường BÌNH THÀNH

08/10/2018

1.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Bình Thành Quận Bình Tân giá 1.6 triệu/th

Chỗ thuê phòng gần đường Nguyễn Thị Tú

05/10/2018

1.6 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Bình Thành Quận Bình Tân giá 1.3 triệu/th

Cho thuê phòng 133/57 Bình Thành-Bình Tân - ngã 4 Gò Mây

27/09/2018

1.3 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Bình Thành Quận Bình Tân giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng mới cho thuê gấp

01/09/2018

2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Bình Thành Quận Bình Tân giá 1.4 triệu/th

Cho thuê phòng 133/57 Bình Thành-Bình Tân - ngã 4 Gò Mây

20/08/2018

1.4 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Bình Thành Quận Bình Tân giá 1.6 triệu/th

Cho thuê phòng 133/57 Bình Thành-Bình Tân - ngã 4 Gò Mây

20/07/2018

1.6 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Bình Thành Quận Bình Tân giá 1.5 triệu/th

Cho thuê phòng 133/57 Bình Thành-Bình Tân - ngã 4 Gò Mây

11/06/2018

1.5 triệu/th

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2018 DichvuBDS.vn | Liên hệ