Phòng trọ cho thuê Đường Ấp Chiến Lược Quận Bình Tân


Phòng trọ cho thuê tại Đường Ấp Chiến Lược Quận Bình Tân giá 600 nghìn/th

Cho thuê phòng trọ Quận Bình Tân 7m²

19/02/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Ấp Chiến Lược Quận Bình Tân giá 1 triệu/th

Cho thuê phòng trọ gần đường Tân Kỳ Tân Quý

11/02/2019

1 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Ấp Chiến Lược Quận Bình Tân giá 2.8 triệu/th

Cho thuê phòng gia đình

10/12/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Ấp Chiến Lược Quận Bình Tân giá 1 triệu/th

Cho thuê phòng trọ Quận Bình Tân 12m²

06/12/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Ấp Chiến Lược Quận Bình Tân giá 1.8 triệu/th

Nhà cho thuê từng phòng riêng biệt

02/12/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Ấp Chiến Lược Quận Bình Tân giá 1.8 triệu/th

Cho thuê phòng trọ đ.chiến lược, gần chợ bình trị đông mới

28/11/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Ấp Chiến Lược Quận Bình Tân giá 1 triệu/th

E cần thuê 1 phòng giá rẻ tầm 1tr

18/11/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Ấp Chiến Lược Quận Bình Tân giá 1.6 triệu/th

Cho thuê nhà trọ tại 223chiến lược bình trị đông

30/10/2018

1.6 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Ấp Chiến Lược Quận Bình Tân giá 1.6 triệu/th

Cho thuê nhà trọ đ.chiến lược, gần chợ bình trị đông mới

26/10/2018

1.6 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Ấp Chiến Lược Quận Bình Tân giá 2.5 triệu/th

Cần thuê trọ tầng trệt có sân càng tốt

16/10/2018

2.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Ấp Chiến Lược Quận Bình Tân giá 1 triệu/th

Cho thuê nhà trọ gần đường Tân Kỳ Tân Quý

06/10/2018

1 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Ấp Chiến Lược Quận Bình Tân giá 1.6 triệu/th

Cho thuê phòng trọ đ.chiến lược, gần chợ bình trị đông mới

11/08/2018

1.6 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Ấp Chiến Lược Quận Bình Tân giá 1.6 triệu/th

Cho thuê phòng trọ đ.chiến lược, gần chợ bình trị đông mới

24/06/2018

1.6 triệu/th

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ