Phòng trọ cho thuê Đường Trần Tuấn Khải Quận 5


Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Tuấn Khải Quận 5 giá 3.5 triệu/th

Cho thuê phòng trọ Quận 5 20 m2

01/12/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Tuấn Khải Quận 5 giá 1.8 triệu/th

Cho thuê phòng giá rẻ ngay trung tâm quận 5

19/11/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Tuấn Khải Quận 5 giá 3.4 triệu/th

Tòa nhà cao cấp trung tâm Q5, Trần Tuấn Khải

17/11/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Tuấn Khải Quận 5 giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ đường Trần Tuấn Khải , Quận 5

17/11/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Tuấn Khải Quận 5 giá 4 triệu/th

Cho thuê nhà trọ Quận 5 25m²

06/11/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Tuấn Khải Quận 5 giá 2.5 triệu/th

Cho thuê phòng q5

27/10/2018

2.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Tuấn Khải Quận 5 giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ đường Trần Tuấn Khải , Quận 5

03/10/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Tuấn Khải Quận 5 giá 2.8 triệu/th

Cho thuê phòng trọ Quận 5 16m²

28/09/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Tuấn Khải Quận 5 giá 3.5 triệu/th

Tòa nhà cao cấp trung tâm Q5, Trần Tuấn Khải

27/09/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Tuấn Khải Quận 5 giá 2.5 triệu/th

Cho thuê phòng q5 giá rẻ

22/08/2018

2.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Tuấn Khải Quận 5 giá 3.2 triệu/th

Tòa nhà cao cấp trung tâm Q5, Trần Tuấn Khải

11/07/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Tuấn Khải Quận 5 giá 2.5 triệu/th

Cho thuê phòng Q.5

18/06/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Tuấn Khải Quận 5 giá 3.2 triệu/th

Tòa nhà cao cấp trung tâm Q5, Trần Tuấn Khải

10/06/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường Trần Tuấn Khải Quận 5 giá 2 triệu/th

Tòa nhà cao cấp trung tâm Q5, Trần Tuấn Khải

09/05/2018

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2018 DichvuBDS.vn | Liên hệ