Phòng trọ cho thuê Quận 3


Phòng trọ cho thuê tại Quận 3 giá 1.5 triệu/th

Cho thuê phòng 176/14 Trần QuốcThảo P7Q3 1.5tr/th

17/09/2021


Phòng trọ cho thuê tại Quận 3 giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng 176/14 Trần QuốcThảo P7Q3 2tr/th 093862952

14/08/2021


Phòng trọ cho thuê tại Đường Hoàng Sa Quận 3 giá 1.3 triệu/th

Cho thuê phòng trệt hem893 hoàng sa,trần quangdiệu,wc chung

02/08/2021

Phòng trọ cho thuê Quận 3

Giá Quận 3


Phường/xã Quận 3:


Đường/phố Quận 3:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ