Phòng trọ cho thuê Đường Đất Thánh Quận 10


Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 3 triệu/th

Cho thuê phòng trọ Khu Bắc Hải,có gác lửng mới xây

27/08/2018

3 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 2.8 triệu/th

Cho thuê phòng có gác, bếp, 109 Đất Thánh, gần BÁch Khoa

22/08/2018

2.8 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 2.8 triệu/th

Cho thuê nhà trọ, 109 Đất Thánh, gần BÁch Khoa

16/08/2018

2.8 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 2.8 triệu/th

Cho thuê phòng có gác, bếp, 109 Đất Thánh, gần BÁch Khoa

15/08/2018

2.8 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 2.8 triệu/th

Cho thuê phòng có gác, bếp, 109 Đất Thánh, gần BÁch Khoa

12/08/2018

2.8 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 2.8 triệu/th

Cho thuê phòng có gác, bếp, 109 Đất Thánh, gần BÁch Khoa

09/08/2018

2.8 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 2.8 triệu/th

Cho thuê phòng có gác, bếp, 109 Đất Thánh, gần BÁch Khoa

30/07/2018

2.8 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 2.8 triệu/th

Cho thuê phòng có gác, bếp, 109 Đất Thánh, gần BÁch Khoa

25/07/2018

2.8 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 2.8 triệu/th

Cho thuê phòng có gác, bếp, 109 Đất Thánh, gần BÁch Khoa

23/07/2018

2.8 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 2.8 triệu/th

Cho thuê phòng có gác, bếp, 109 Đất Thánh, gần BÁch Khoa

21/07/2018

2.8 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 3.5 triệu/th

Cho thuê phòng nội thất, 25 ĐÁt Thánh, gần DH Bách Khoa

21/07/2018

3.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 3 triệu/th

Cho thuê phòng trọ Khu Bắc Hải,có gác lửng mới xây

08/07/2018

3 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 3.2 triệu/th

Cho thuê phòng nội thất, 25/18 Đất Thánh, Bách Khoa

30/06/2018

3.2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 3.2 triệu/th

Cho thuê phòng nội thất, 25/18 Đất Thánh, Bách Khoa

28/06/2018

3.2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 3.2 triệu/th

Cho thuê phòng nội thất, 25/18 Đất Thánh, Bách Khoa

26/06/2018

3.2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 3.2 triệu/th

Cho thuê phòng nội thất, 25/18 Đất Thánh, Bách Khoa

19/06/2018

3.2 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 3.5 triệu/th

Cho thuê phòng nội thất, 25/18 Đất Thánh, Bách Khoa

14/06/2018

3.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 3.5 triệu/th

Cho thuê phòng nội thất, 25/18 Đất Thánh, Bách Khoa

10/06/2018

3.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 3.4 triệu/th

Cho thuê phòng nội thất, 25/18 Đất Thánh, Bách Khoa

26/05/2018

3.4 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Đất Thánh Quận 10 giá 3.3 triệu/th

Cho thuê phòng nội thất, 25/18 Đất Thánh, Bách Khoa

24/05/2018

3.3 triệu/th

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ