Phòng trọ cho thuê Đường Cư Xá Đồng Tiến Quận 10


Phòng trọ cho thuê tại Đường Cư Xá Đồng Tiến Quận 10 giá 4.4 triệu/th

Phòng trọ ngay Cư xá Đồng Tiến, ra 3/2 5p

18/06/2019

4.4 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Cư Xá Đồng Tiến Quận 10 giá 4 triệu/th

Cho thuê phòng trọ cao cấp tại quận 10

27/05/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Cư Xá Đồng Tiến Quận 10 giá 4.4 triệu/th

Phòng trọ ngay Cư xá Đồng Tiến, ra 3/2 5p

26/05/2019

4.4 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường Cư Xá Đồng Tiến Quận 10 giá 4 triệu/th

Cho thuê nhà trọ cao cấp tại quận 10

06/05/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Cư Xá Đồng Tiến Quận 10 giá 4.4 triệu/th

Phòng trọ ngay Cư xá Đồng Tiến, ra 3/2 5p

04/05/2019

4.4 triệu/th
25 m²

Phòng trọ cho thuê tại Đường Cư Xá Đồng Tiến Quận 10 giá 4 triệu/th

Cho thuê phòng trọ cao cấp tại quận 10

03/05/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Cư Xá Đồng Tiến Quận 10 giá 4.4 triệu/th

Phòng trọ ngay Cư xá Đồng Tiến, ra 3/2 5p

23/04/2019

4.4 triệu/th
25 m²

Phòng trọ cho thuê tại Đường Cư Xá Đồng Tiến Quận 10 giá 4.4 triệu/th

Phòng trọ ngay Cư xá Đồng Tiến, ra 3/2 5p

02/04/2019

4.4 triệu/th
25 m²

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ