Phòng trọ cho thuê Đường Cách Mạng Tháng 8 Quận 10


Phòng trọ cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng 8 Quận 10 giá 3.8 triệu/th

Cho thuê phòng trọ 475/36A Cách Mạng Tháng 8, P13, Q10

05/04/2020


Phòng trọ cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng 8 Quận 10 giá 4 triệu/th

Cho thuê phòng trọ 475/36A Cách Mạng Tháng 8, P13, Q10

15/03/2020


Phòng trọ cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng 8 Quận 10 giá 1.6 triệu/th

Phòng cho thuê tại 575/31/27D Cách Mạng Tháng 8 Phường 15 Quận 10

27/02/2020


Phòng trọ cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng 8 Quận 10 giá 2.2 triệu/th

NỮ ! Tầng 2, Quận 10 21m²

07/02/2020


Phòng trọ cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng 8 Quận 10 giá 1.6 triệu/th

Phòng cho thuê tại 575/31/27D Cách Mạng Tháng 8 Phường 15 Quận 10

06/02/2020


Phòng trọ cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng 8 Quận 10 giá 1.6 triệu/th

Phòng cho thuê tại 575/31/27D Cách Mạng Tháng 8 Phường 15 Quận 10

16/01/2020


Phòng trọ cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng 8 Quận 10 giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng Ccư 601 CMT8 Q10

31/12/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng 8 Quận 10 giá 5 triệu/th

Cho thuê phòng trọ cmt8, p12,q10

17/12/2019


Phòng trọ cho thuê tại Đường Cách Mạng Tháng 8 Quận 10 giá 1.6 triệu/th

Phòng cho thuê tại 575/31/27D Cách Mạng Tháng 8 Phường 15 Quận 10

17/12/2019

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ