Phòng trọ cho thuê Đường 3/2 Quận 10


Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ 436/12 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, nhà 5 tầng

17/06/2020


Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ 436/12 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, nhà 5 tầng

24/05/2020


Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 1 triệu/th

Cho thuê phòng 462/41 Đường 3/2, P.12, Q.10

19/05/2020


Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ 436/12 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, nhà 5 tầng

02/05/2020


Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 1 triệu/th

Cho thuê phòng 462/41 Đường 3/2, P.12, Q.10

28/04/2020


Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ 436/12 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, nhà 5 tầng

08/04/2020


Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 2 triệu/th

Cho thuê phòng trọ 436/12 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, nhà 5 tầng

17/03/2020

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ