Phòng trọ cho thuê Đường 3/2 Quận 10


Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 7.5 triệu/th

Còn 1 phòng 30m2 đủ tiện nghi cho thuê ngắn/dài hạn giảm 10% Đường 3/2

09/02/2019

7.5 triệu/th
30 m²

Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 7.5 triệu/th

Còn 1 phòng 30m2 đủ tiện nghi cho thuê ngắn/dài hạn giảm 10% Đường 3/2

19/01/2019

7.5 triệu/th
30 m²

Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 7.5 triệu/th

Còn 1 phòng 30m2 đủ tiện nghi cho thuê ngắn/dài hạn giảm 10% Đường 3/2

08/12/2018

7.5 triệu/th
30 m²

Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 7.5 triệu/th

Phòng đủ tiện nghi 30m2 free điện nước cho thuê ngắn/dài hạn Đường 3/2

08/12/2018

7.5 triệu/th
30 m²

Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 7.5 triệu/th

Phòng đủ tiện nghi 30m2 free điện nước cho thuê ngắn/dài hạn Đường 3/2

19/10/2018

7.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 7.5 triệu/th

Còn 1 phòng 30m2 đủ tiện nghi cho thuê ngắn/dài hạn giảm 10% Đường 3/2

15/10/2018

7.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 7.5 triệu/th

Phòng đủ tiện nghi 30m2 free điện nước cho thuê ngắn/dài hạn Đường 3/2

18/09/2018

7.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 1.8 triệu/th

606/151 Đường 3/2 P14 Q10 cho thuê phòng trọ

17/09/2018


Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 7.5 triệu/th

Còn 1 phòng 30m2 đủ tiện nghi cho thuê ngắn/dài hạn giảm 10% Đường 3/2

13/09/2018

7.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 7.5 triệu/th

Phòng đủ tiện nghi 30m2 free điện nước cho thuê ngắn/dài hạn Đường 3/2

18/08/2018

7.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 7.5 triệu/th

Còn 1 phòng 30m2 đủ tiện nghi cho thuê ngắn/dài hạn giảm 10% Đường 3/2

12/08/2018

7.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 7.5 triệu/th

Phòng đủ tiện nghi 30m2 free điện nước cho thuê ngắn/dài hạn Đường 3/2

18/07/2018

7.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 7.5 triệu/th

Còn 1 phòng 30m2 đủ tiện nghi cho thuê ngắn/dài hạn giảm 10% Đường 3/2

12/07/2018

7.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 7.5 triệu/th

Phòng đủ tiện nghi 30m2 free điện nước cho thuê ngắn/dài hạn Đường 3/2

15/06/2018

7.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 7.5 triệu/th

Còn 1 phòng 30m2 đủ tiện nghi cho thuê ngắn/dài hạn giảm 10% Đường 3/2

11/06/2018

7.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 7.5 triệu/th

Phòng đủ tiện nghi 30m2 free điện nước cho thuê ngắn/dài hạn Đường 3/2

14/05/2018

7.5 triệu/th

Phòng trọ cho thuê tại Đường 3/2 Quận 10 giá 7.5 triệu/th

Còn 1 phòng 30m2 đủ tiện nghi cho thuê ngắn/dài hạn giảm 10% Đường 3/2

11/05/2018

7.5 triệu/th

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ