Bán nhà Đường Nhiêu Tứ Quận Phú Nhuận


Nhà đất bán tại Đường Nhiêu Tứ Quận Phú Nhuận giá 18 tỷ

[18 tỷ] Bán nhà (DT rộng) Quận Phú Nhuận - đường Nhiêu Tứ

17/08/2018


Nhà đất bán tại Đường Nhiêu Tứ Quận Phú Nhuận giá 6.2 tỷ

[6.2 tỷ] Nhà bán 8x12, cấp 4 hẻm 2,5m đường nhiêu tứ phú nhuận

24/07/2018


Nhà đất bán tại Đường Nhiêu Tứ Quận Phú Nhuận giá 6.2 tỷ

[6.2 tỷ] Bán nhà 8x12, cấp 4 hẻm 2,5m đường nhiêu tứ phú nhuận

16/06/2018


Nhà đất bán tại Đường Nhiêu Tứ Quận Phú Nhuận giá 3.55 tỷ

3.55 tỷ - bán Nhà Khi Trung tâm F7 Quận phú nhuận

13/06/2018

3.55 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Nhiêu Tứ Quận Phú Nhuận giá 5.9 tỷ

5.9 tỷ - Bán nhà hẻm 2m Nhiêu Tứ (diện tích 8x13,5)

11/06/2018


Nhà đất bán tại Đường Nhiêu Tứ Quận Phú Nhuận giá 5.9 tỷ

[5.9 tỷ] Nhà bán hẻm 2m Nhiêu Tứ (diện tích 8x13,5)

09/05/2018


Nhà đất bán tại Đường Nhiêu Tứ Quận Phú Nhuận giá 3.1 tỷ

3.1 tỷ - Bán nhà hẻm 4m Nhiêu Tứ, PN, giá 3.1 tỷ

08/05/2018

3.1 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ