Bán nhà Giá từ 2 đến dưới 3 tỷ Quận Phú Nhuận


Nhà đất bán tại Đường Phan Xích Long Quận Phú Nhuận giá 2.6 tỷ

[2.6 tỷ] Nhà bán mặt tiền phung văn cung phu nhuận

16/11/2018


Nhà đất bán tại Đường Hoàng Hoa Thám Quận Phú Nhuận giá 2.8 tỷ

Bán nhà Hoàng Hoa Thám, Phú Nhuận, 35m2, 2.8 tỷ

12/11/2018


Nhà đất bán tại Quận Phú Nhuận giá 2 tỷ

2 tỷ - Bán nhà khu VIP Phan Xích Long Chính chủ

09/11/2018


Nhà đất bán tại Đường Thích Quảng Đức Quận Phú Nhuận giá 2.98 tỷ

Nhà Q.Phú Nhuận giá rẻ CC bán.SHR.2 MT,hẻm thông.Hỗ trợ vay NH.hh 1%

08/11/2018


Nhà đất bán tại Đường Thích Quảng Đức Quận Phú Nhuận giá 2.98 tỷ

Cc bán nhà Q.Phú Nhuận giá rẻ.SHR,2 MT,hẻm thong.Htrợ vay NH.(HH 1%)

08/11/2018


Nhà đất bán tại Quận Phú Nhuận giá 2.98 tỷ

2.98 tỷ - Bán nhà QPhú Nhuận giá rẻ,SHR,2 mặt tiền,Hỗ trợ vay NH

07/11/2018


Nhà đất bán tại Đường Thích Quảng Đức Quận Phú Nhuận giá 2.98 tỷ

Chính chủ bán nhà Q.phú Nhuận giá cực rẻ,SHR,2 MT,hẻm thôg.Htro vay NH

07/11/2018


Nhà đất bán tại Đường Thích Quảng Đức Quận Phú Nhuận giá 2.98 tỷ

Nhà giá cực rẻ Q.phú Nhuận.2 MTiền,hẻm thông,SHR.Hỗ tro vay NH.(HH 1%)

07/11/2018


Nhà đất bán tại Đường Thích Quảng Đức Quận Phú Nhuận giá 2.98 tỷ

Cc bán nhà Q.Phú Nhuận giá rẻ,hẻm thông,2 MT.Hỗ trợ vay NH.SHR.HH 1%

06/11/2018


Nhà đất bán tại Đường Thích Quảng Đức Quận Phú Nhuận giá 2.98 tỷ

Cc bán nhà Q.Phú Nhuan giá cực rẻ,SHR,2 mặt tiền,hẻm thông.Htrợ vay NH

06/11/2018


Nhà đất bán tại Đường Thích Quảng Đức Quận Phú Nhuận giá 2.98 tỷ

Nhà Q.phú Nhuận gia cực rẻ,Co Htrợ vay NH.2 Mặt tiền,hẻm thông.(HH 1%)

05/11/2018


Nhà đất bán tại Đường Thích Quảng Đức Quận Phú Nhuận giá 2.98 tỷ

Cchủ bán nhà Q.Phú Nhuận,SHR,2 mặt tiền,hẻm thông giá rẻ.Hỗ trợ vay NH

03/11/2018


Nhà đất bán tại Đường Thích Quảng Đức Quận Phú Nhuận giá 2.98 tỷ

Nhà Q.Phú Nhuận giá cưc rẻ,SHR.2 Mtiền,hẻm thông.Hỗ trỡ vay NH.(HH 1%)

03/11/2018


Nhà đất bán tại Đường Thích Quảng Đức Quận Phú Nhuận giá 2.45 tỷ

[2.45 tỷ] Bán nhà rẻ đẹp xinh 1T2LST Thích Quảng Đức, Phú Nhuận.

03/11/2018


Nhà đất bán tại Đường Thích Quảng Đức Quận Phú Nhuận giá 2.98 tỷ

Nhà chính chủ bán SHR Q.Phú Nhuận,2 mặt tiền,hẻm thôg giá cực rẻ.HH 1%

02/11/2018


Nhà đất bán tại Đường Thích Quảng Đức Quận Phú Nhuận giá 2.98 tỷ

Nhà Q.Phú Nhuận SHR,2 mat tiền,hẻm thông giá rẻ.Hỗ trợ vay NH.(HH 1%)

02/11/2018


Nhà đất bán tại Đường Thích Quảng Đức Quận Phú Nhuận giá 2.98 tỷ

Nhà Q.Phú Nhuân giá rẻ,SHR,2 Mtiền,hẻm thông.có Hỗ trợ vay NH.(HH 1%)

01/11/2018


Nhà đất bán tại Đường Thích Quảng Đức Quận Phú Nhuận giá 2.98 tỷ

Cc bán Nhà SHR Q.Phu Nhuận giá rẻ.Hỗ trợ vay NH.2 Mtiền,hẻm thôg.HH 1%

01/11/2018


Nhà đất bán tại Đường Thích Quảng Đức Quận Phú Nhuận giá 2.98 tỷ

CC bán nhà Q.phu Nhuận giá rẻ.Hỗ trợ vay NH.SHR,2 Mtiền,hẻm thôg.HH 1%

31/10/2018


Nhà đất bán tại Đường Thích Quảng Đức Quận Phú Nhuận giá 2.98 tỷ

Cchủ bàn nhà Q.Phú Nhuận SHR,2 mặt tiền,hẻm thông giá rẻ.Hỗ trợ vay NH

31/10/2018

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2018 DichvuBDS.vn | Liên hệ