Bán nhà Đường Trịnh Đình Thảo Quận 11


Nhà đất bán tại Đường Trịnh Đình Thảo Quận 11 giá 15.9 tỷ

15.9 tỷ - Bán nhà 2MT Trịnh Đình Thảo cách Đầm Sen 250m

15/02/2019


Nhà đất bán tại Đường Trịnh Đình Thảo Quận 11 giá 15.5 tỷ

[15.5 tỷ] Bán nhà 2MT Trịnh Đình Thảo cách Đầm Sen 250m

23/12/2018


Nhà đất bán tại Đường Trịnh Đình Thảo Quận 11 giá 14.8 tỷ

[14.8 tỷ] Bán nhà 2MT Trịnh Đình Thảo cách Đầm Sen 250m

30/10/2018


Nhà đất bán tại Đường Trịnh Đình Thảo Quận 11 giá 14.8 tỷ

14.8 tỷ - Bán nhà 2MT Trịnh Đình Thảo cách Đầm Sen 250m

23/09/2018

14.8 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Trịnh Đình Thảo Quận 11 giá 14.8 tỷ

14.8 tỷ - Bán nhà 2MT Trịnh Đình Thảo cách Đầm Sen 250m

12/08/2018

14.8 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Trịnh Đình Thảo Quận 11 giá 13.8 tỷ

[13.8 tỷ] Bán nhà 2MT Trịnh Đình Thảo cách Đầm Sen 250m

23/06/2018

13.8 tỷ

Nhà đất bán tại Đường Trịnh Đình Thảo Quận 11 giá 13.8 tỷ

13.8 tỷ - Bán nhà 2MT Trịnh Đình Thảo cách Đầm Sen 250m

18/05/2018

13.8 tỷ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ