Nhà đất bán Đường Nguyễn Bình Huyện Nhà Bè


Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Bình Huyện Nhà Bè giá 4.25 tỷ

[4.25 tỷ] MT đường lớn 12m - 125m2 6.5x19 - 824 Nguyễn Bình

20/05/2021


Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Bình Huyện Nhà Bè giá 3.5 tỷ

3.5 tỷ - Đất sạch và hiếm trong khu vực

16/04/2021


Nhà đất bán tại Đường Nguyễn Bình Huyện Nhà Bè giá 4.25 tỷ

[4.25 tỷ] MT đường lớn 12m - 125m2 6.5x19 - 824 Nguyễn Bình

05/04/2021

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2021 DichvuBDS.vn | Liên hệ