Nhà cho thuê Đường Thạch Lam Quận Tân Phú


Nhà cho thuê tại Đường Thạch Lam Quận Tân Phú giá 10 triệu/th

hẻm 3m 231/10 thạch lam 3 lầu 4pn 3wc

19/03/2023


Nhà cho thuê tại Đường Thạch Lam Quận Tân Phú giá 10 triệu/th

244/2 Thạch Lam,1 Lầu + LỮNG,2PN,2VS+NỘI THẤT

15/02/2023


Nhà cho thuê tại Đường Thạch Lam Quận Tân Phú giá 10 triệu/th

NỘI THẤT 255/2 THẠCH LAM,LỮNG,1 LẦU,2PN,2VS

15/02/2023


Nhà cho thuê tại Đường Thạch Lam Quận Tân Phú giá 10 triệu/th

H3m 254/2 Thạch Lam,3×10m,1 LẦU+LỮNG,2PN,2VS

15/02/2023


Nhà cho thuê tại Đường Thạch Lam Quận Tân Phú giá 10 triệu/th

H3m 208/5 Thạch Lam,3×10m,1 Lầu+Lững,2PN,2VS

15/02/2023


Nhà cho thuê tại Đường Thạch Lam Quận Tân Phú giá 13 triệu/th

Hẻm 6m 356/23 THẠCH LAM,4×15m,3 LẦU,5PN,3VS

31/01/2023


Nhà cho thuê tại Đường Thạch Lam Quận Tân Phú giá 13 triệu/th

HXT 6m 258/39 THẠCH LAM,4×15m,3 LẦU,5PN 3WC

17/01/2023


Nhà cho thuê tại Đường Thạch Lam Quận Tân Phú giá 13 triệu/th

H6m 250/8 THẠCH LAM,4×15m,3 lầu ,5PN,3WC (9 CHỦ

16/01/2023


Nhà cho thuê tại Đường Thạch Lam Quận Tân Phú giá 13 triệu/th

308/20 THẠCH LAM,H6M,4×15m,3 LẦU,5PN,3WC

12/01/2023


Nhà cho thuê tại Đường Thạch Lam Quận Tân Phú giá 13 triệu/th

322/39 THẠCH LAM,H6m,4×15m,3 LẦU,5PN,3WC

10/01/2023


Nhà cho thuê tại Đường Thạch Lam Quận Tân Phú giá 15 triệu/th

HXH 6m 208/19 THOẠI NGỌC HẦU,4×20m,2 LẦU,5PN,3WC

10/01/2023


Nhà cho thuê tại Đường Thạch Lam Quận Tân Phú giá 13 triệu/th

H6M 246/10 THẠCH LAM,4×15m,3 LẦU,5PN,3WC

08/01/2023


Nhà cho thuê tại Đường Thạch Lam Quận Tân Phú giá 12 triệu/th

HXT 168/39 THẠCH LAM,4×20m,2 LẦU,4PN,3WC

04/01/2023


Nhà cho thuê tại Đường Thạch Lam Quận Tân Phú giá 13 triệu/th

H6M 364/20 Thạch Lam - B Long,3 LẦU,5PN,3WC(9 CHỦ

03/01/2023


Nhà cho thuê tại Đường Thạch Lam Quận Tân Phú giá 13 triệu/th

H6m 378/8 Thạch Lam,4×15m,3 lầu,5PN,3WC

02/01/2023

Chính sách bảo mật - Liên hệ

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2023 DichvuBDS.vn