Nhà cho thuê Đường Nguyễn Văn Yến Quận Tân Phú


Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Văn Yến Quận Tân Phú giá 25 triệu/th

Cho thuê nhà mặt tiền số 26 đường Nguyễn Văn Yến, Quận Tân Phú

28/08/2019

25 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Văn Yến Quận Tân Phú giá 25 triệu/th

Cho thuê nhà mặt tiền số 26 đường Nguyễn Văn Yến, Quận Tân Phú

07/08/2019

25 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Văn Yến Quận Tân Phú giá 25 triệu/th

Cho thuê nhà mặt tiền số 26 đường Nguyễn Văn Yến, Quận Tân Phú

17/07/2019

25 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Văn Yến Quận Tân Phú giá 25 triệu/th

Kho xưởng ngay 4 xã có điện 3 pha, diện tích 200m2

03/07/2019


Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Văn Yến Quận Tân Phú giá 25 triệu/th

Cho thuê nhà mặt tiền số 26 đường Nguyễn Văn Yến, Quận Tân Phú

26/06/2019

25 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Văn Yến Quận Tân Phú giá 13 triệu/th

Cho thuê nhà nguyên căn đường Nguyễn Văn Yến Tân P

17/06/2019


Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Văn Yến Quận Tân Phú giá 25 triệu/th

Cho thuê nhà mặt tiền số 26 đường Nguyễn Văn Yến, Quận Tân Phú

04/06/2019

25 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Văn Yến Quận Tân Phú giá 13 triệu/th

Cho thuê nhà nguyên căn đường Nguyễn Văn Yến Tân P

27/05/2019

Nhà cho thuê Quận Tân Phú


Đường/phố Quận Tân Phú:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ