Nhà cho thuê Đường Lê Thiệt Quận Tân Phú


Nhà cho thuê tại Đường Lê Thiệt Quận Tân Phú giá 5 triệu/th

Cho thuê nhà vừa ở vừa kinh doanh

12/01/2019


Nhà cho thuê tại Đường Lê Thiệt Quận Tân Phú giá 22 triệu/th

Cho mặt bằng làm kho , xưởng , chứa đồ ,...

05/11/2018


Nhà cho thuê tại Đường Lê Thiệt Quận Tân Phú giá 11 triệu/th

Nhà cho thuê Nguyên Căn Mặt Đường Lê Thiệt

03/08/2018

11 triệu/th

Nhà cho thuê Quận Tân Phú


Đường/phố Quận Tân Phú:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ