Nhà cho thuê Đường Lê Thiệt Quận Tân Phú


Nhà cho thuê tại Đường Lê Thiệt Quận Tân Phú giá 22 triệu/th

Cho mặt bằng làm kho , xưởng , chứa đồ ,...

05/11/2018


Nhà cho thuê tại Đường Lê Thiệt Quận Tân Phú giá 18 triệu/th

Cho thuê nguyên căn Mới, Hợp Đồng 3 năm Không Lên Giá, Q.Tân Phú

07/10/2018

4.5x20 m
18 triệu/th
90 m²

Nhà cho thuê tại Đường Lê Thiệt Quận Tân Phú giá 11 triệu/th

Nhà cho thuê Nguyên Căn Mặt Đường Lê Thiệt

03/08/2018

11 triệu/th

Nhà cho thuê Quận Tân Phú


Đường/phố Quận Tân Phú:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2018 DichvuBDS.vn | Liên hệ