Nhà cho thuê Đường Lê Đình Thám Quận Tân Phú


Nhà cho thuê tại Đường Lê Đình Thám Quận Tân Phú giá 15 triệu/th

Cho thuê nhà mặt tiền kinh doanh Lê Đình Thám

13/08/2018

15 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Lê Đình Thám Quận Tân Phú giá 16 triệu/th

Cho thuê nhà mặt tiền kinh doanh Lê Đình Thám

13/07/2018

16 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Lê Đình Thám Quận Tân Phú giá 16 triệu/th

Cho thuê nhà mặt tiền kinh doanh Lê Đình Thám

09/06/2018

16 triệu/th

Nhà cho thuê Quận Tân Phú


Đường/phố Quận Tân Phú:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2018 DichvuBDS.vn | Liên hệ