Nhà cho thuê Đường Đàm Thận Huy Quận Tân Phú


Nhà cho thuê tại Đường Đàm Thận Huy Quận Tân Phú giá 13 triệu/th

Cho thuê nhà số 21 Đàm Thận Huy ,Q.Tân Phú

01/10/2018

13 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Đàm Thận Huy Quận Tân Phú giá 15 triệu/th

Cho thuê nhà mặt tiền kinh doanh số 21 đường Đàm Thận Huy ,Q.Tân Phú

01/10/2018

15 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Đàm Thận Huy Quận Tân Phú giá 13 triệu/th

Cho thuê nhà số 21 Đàm Thận Huy ,Q.Tân Phú

30/08/2018

13 triệu/th

Nhà cho thuê Quận Tân Phú


Đường/phố Quận Tân Phú:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2018 DichvuBDS.vn | Liên hệ