Nhà cho thuê Đường Tái Thiết Quận Tân Bình


Nhà cho thuê tại Đường Tái Thiết Quận Tân Bình giá 30 triệu/th

Cho thuê nhà 25/4 Tái Thiết Quận Tân Bình, 5x16, 3 lầu, 30 triệu

25/10/2019

30 triệu/th

Nhà cho thuê tại Đường Tái Thiết Quận Tân Bình giá 30 triệu/th

Cho thuê nhà 25/4 Tái Thiết Quận Tân Bình, 5x16, 3 lầu, 30 triệu

02/09/2019

30 triệu/th

Nhà cho thuê Quận Tân Bình


Đường/phố Quận Tân Bình:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ