Nhà cho thuê Đường Sông Thao Quận Tân Bình


Nhà cho thuê tại Đường Sông Thao Quận Tân Bình giá 8 triệu/th

LẦU 1 CÓ GÁC XÉP MẶT TIỀN SÔNG THAO

28/10/2019

8 triệu/th
30 m²

Nhà cho thuê Quận Tân Bình


Đường/phố Quận Tân Bình:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ