Nhà cho thuê Đường Nguyễn Cảnh Dị Quận Tân Bình


Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Cảnh Dị Quận Tân Bình giá 50 triệu/th

Cho thuê nhà hẻm số 10 đường Nguyễn Cảnh Dị, P. 4, Quận Tân Bình

17/12/2018

50 triệu/th
300 m²

Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Cảnh Dị Quận Tân Bình giá 50 triệu/th

Cho thuê nhà hẻm số 10 đường Nguyễn Cảnh Dị, P. 4, Quận Tân Bình.

24/10/2018


Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Cảnh Dị Quận Tân Bình giá 50 triệu/th

Cho thuê nhà hẻm số 10 đường Nguyễn Cảnh Dị, P. 4, Quận Tân Bình.

21/09/2018


Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Cảnh Dị Quận Tân Bình giá 30 triệu/th

NHÀ HẺM XE TẢI 6X15, 3 L, 5PN. .K SÂN BAY .P4. TB

25/08/2018


Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Cảnh Dị Quận Tân Bình giá 30 triệu/th

NHÀ HXT 6X16, 3 LẦU, 5PN. THĂNG LONG P4. Q.TB

23/08/2018


Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Cảnh Dị Quận Tân Bình giá 50 triệu/th

Cho thuê nhà hẻm số 10 đường Nguyễn Cảnh Dị, P. 4, Quận Tân Bình.

20/08/2018


Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Cảnh Dị Quận Tân Bình giá 25 triệu/th

NHÀ HXH 4X20, 3 LẦU, 5PN . P2. Q.TB.

06/08/2018


Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Cảnh Dị Quận Tân Bình giá 32 triệu/th

NHÀ HẺM XE TẢI 6X15, 3 LẦU, 5PN. KHU VIP .P4. TB

01/08/2018


Nhà cho thuê tại Đường Nguyễn Cảnh Dị Quận Tân Bình giá 35 triệu/th

NHÀ HẺM XE TẢI 6X15, 3 LẦU, 5PN. K. SÂN BAY.P4. TB

18/07/2018

Nhà cho thuê Quận Tân Bình


Đường/phố Quận Tân Bình:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ