Nhà cho thuê Đường Ngô Bệ Quận Tân Bình


Nhà cho thuê tại Đường Ngô Bệ Quận Tân Bình giá 10 triệu/th

Chuyển nhượng hợp đồng hoặc cho thuê lại nhà

26/11/2019

10 triệu/th
68 m²

Nhà cho thuê Quận Tân Bình


Đường/phố Quận Tân Bình:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2020 DichvuBDS.vn | Liên hệ