Nhà cho thuê Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình


Nhà cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 4.8 triệu/th

Nguyên tâng rộng cho gia đình

24/07/2019


Nhà cho thuê tại Đường Chấn Hưng Quận Tân Bình giá 25 triệu/th

Cho thuê nhà giá rẻ dài hạn

23/05/2019

Nhà cho thuê Quận Tân Bình


Đường/phố Quận Tân Bình:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ