Nhà cho thuê Đường Ấp Bắc Quận Tân Bình


Nhà cho thuê tại Đường Ấp Bắc Quận Tân Bình giá 160 triệu/th

Nhà cho thuê Mặt tiền đối diện E-TOWN

27/11/2019

160 triệu/th
650 m²

Nhà cho thuê tại Đường Ấp Bắc Quận Tân Bình giá 6.2 triệu/th

Nhà cho thuê riêng lầu 2 60m2 Ấp Bắc Etown

04/10/2019


Nhà cho thuê tại Đường Ấp Bắc Quận Tân Bình giá 6.2 triệu/th

Nhà cho thuê riêng lầu 2 60m2 Ấp Bắc Etown

30/08/2019

Nhà cho thuê Quận Tân Bình


Đường/phố Quận Tân Bình:

Dịch vụ bất động sản Copyright © 2019 DichvuBDS.vn | Liên hệ